• 3.jpg
  • 2-ny.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg

Välkommen till Gympark

Gympark AB levererar produkter för en aktiv utomhusmiljö på den Svenska marknaden.
Vi är ett företag med en klar och tydlig ambition, vi vill göra det enklare och mindre komplicerat med motion och träning. Vårt mål är att redskap för motion och lättare styrketräning ska finnas tillgängliga på platser där människor normalt vistas, till vardags och på fritiden.
 
Redskap för utomhusträning är ett bra komplement till motionsspår och idrottsplatser, de ger möjlighet till en varierad och allsidig träning. Träningsredskap på skolgårdar, i lekparker eller parker i bostadsområden kan också locka många att ta det första steget mot en tillvaro med regelbunden motion.
 
Lättillgängliga redskap medför att alla som vill kan använda dem, det är helt kostnadsfritt, man kan träna på egna villkor, enligt egna förutsättningar och på tider som passar var och en bäst.
 
Våra redskap är säkra, lättbegripliga och enkla att använda, de är avsedda för alla åldrar och kräver ingen förkunskap eller tidigare erfarenhet. Gymparks produkter har en robust konstruktion, tillverkade för att tåla vårt nordiska klimat, redo att användas i alla väder alla dagar året runt.
             
             
           
 
Gympark AB • Tel: 08-410 724 00 • www.gymparksverige.se • E-post: info@gymparksverige.se
site created and hosted by skandiaweb